Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικοί Δημοτικού Σχολείου Χωριστής

Σχολικό έτος 2017 – 2018

1. Καζάκης Δημήτριος Διευθυντής
2. Ευθυμιάδου Μαρία Τάξη Α΄
3. Ναλμπάντη Κλεονίκη Τάξη Β΄
4. Βαφειάδου Ισιδώρα Τάξη Γ΄
5. Χατζημωυσή Ελπίδα Τάξη Δ΄
6. Κορδατζάκη Γεωργία Τάξη Ε΄
7. Τιταρίδης Κωνσταντίνος Τάξη ΣΤ1΄
8. Δελιά Ελευθερία Τάξη ΣΤ2΄
9. Σαραφίδου Μαρία Ολοήμερο
10. Ευγενίδης Ζαφείριος Φυσική Αγωγή
11. Γκουζδίου Στεφανία Αγγλικά
12. Πολύζη Παναγιώτα Πληροφορική
13. Σίββας Βασίλειος Εικαστικά
14. Τουγουντζόγλου Άννα Γερμανικά
15. Φούντα Δέσποινα Θεατρική Αγωγή